Start

Bouwmanagement

Software en processen

Servicestal

Distributie

Contactgegevens

Erindik

Verbetering software toepassingen

De software.
De Microsoft programmatuur (Word, Excel, Access) is in de meeste bedrijven voorhanden. Hiertoe behoeven dus geen investeringen te worden gedaan. Erindik zorgt ervoor dat de mogelijkheden die in deze programma's zitten verwerkt voor U gaan werken.


Verbeteren van toepassingen van Office programma's (Word, Excel, Access).
De Microsoft Office programmatuur is tegenwoordig in nagenoeg alle bedrijven voorhanden. In de meeste gevallen wordt van deze toepassingen veel gebruik gemaakt, bijvoorbeeld voor het maken van brieven en facturen. Het grote voordeel van het combineren van deze programma's is bij de meeste bedrijven echter niet bekend.

Een voorbeeld van een toepassing is een koppeling tussen een (bestaande) database waarin de gegevens van alle relaties van een bedrijf zijn opgenomen, en de uitgaande correspondentie.

Wanneer de database is gevuld kan bijvoorbeeld een brief door een verkorte weergave van bijvoorbeeld de naam automatisch worden voorzien van het juiste bijbehorende adres, compleet met postcode, contactpersoon en andere nader aan te duiden gegevens. Deze gegevens komen op vooraf vastgestelde posities in het document, waardoor de bestaande lay-out die nu functioneel is binnen uw onderneming niet hoeft te worden gewijzigd (zoals b.v. voor vensterenveloppen, contracten, offertes e.d.).
Door een relatief eenvoudige en eenmalige aanpassing van uw standaard documenten kan grote tijdwinst worden geboekt bij dagelijkse handelingen. Tegelijkertijd wordt de foutkans geminimaliseerd, waardoor bijvoorbeeld onnodige spelfouten
in namen worden voorkomen.

De mogelijkheden voor het koppelen van databases, spread-sheets en tekstdocumenten zijn zeer groot. Stel gerust uw vraag en wij bekijken graag de mogelijkheden.