Start

Bouwmanagement

Software en processen

Servicestal

Distributie

Contactgegevens

Erindik

Bedrijfsprocessen

Het beschrijven van processen is een specialistisch werk dat een andere manier van denken en benaderen vraagt. De ondersteuning van Erindik kan hierbij veel tijd en geld besparen. Tegelijkertijd worden de processen door een professionele benadering op een dusdanige wijze beschreven dat alle noodzakelijke items tot uiting komen.
Het beschrijven van processen is van essentieel belang voor elke onderneming. Niet voor niets worden kwaliteitssystemen gedragen door het beschrijven van de bedrijfsprocessen. Door kritisch te bekijken en te beschrijven hoe mensen binnen uw onderneming hun werkzaamheden uitvoeren, kunnen de risico's en knelpunten duidelijk in beeld worden gebracht. Op deze manier
wordt het mogelijk verbeteringen aan te brengen in de controle over uw bedrijf, waardoor uiteindelijk uw efficiency en rendement zal verbeteren.

Erindik beschrijft processen aan de hand van workshops en/of interviews met medewerkers van het bedrijf die rechtstreeks met het proces te maken hebben. Door deze benaderingswijze wordt er direct draagvlak gecreëerd door alle lagen van de onderneming om een systeem als bijvoorbeeld ISO te dragen en voort te zetten. De mensen die het aangaat worden zelf betrokken bij de beschrijving van het betreffende proces. Indien er verbeteringen mogelijk of zelfs noodzakelijk blijken, zullen uw medewerkers ook makkelijker bereid zijn de inspanning te leveren om deze verbetering te verwezenlijken.

De processen worden in slechts twee symbolen als een soort röntgenfoto vastgelegd op basis van de communicatie binnen het bedrijf. In combinatie met de interactieve benadering levert dit zeer herkenbare en toegankelijke processen op voor zowel de medewerkers als voor de ondernemer. (en eventueel ook voor een auditerende instantie en accountants)

Uit het samenspel van alle vastgelegde processen en procedures binnen het bedrijf volgen automatisch de functieomschrijvingen voor alle medewerkers binnen het bedrijf. Ook kunnen werkinstructies als onderdeel worden opgenomen binnen de processen, of verwijzingen naar normbladen of reguleringen die verband houden met de processen.